Portable

Tải miễn phí các phần mềm được cung cấp dưới dạng Portable - Có thể đưa vào USB hay chạy trên máy tính mà không cần cài đặt - Photoshop, Word, Diệt virus...